Nederlands staal.bz
Home
Documenten
Bestel nu
Contact
Links
ww2


Persoonlijk Archief van Philip Staal


Documenten Stichting Maror-gelden Overheid (SMO)


 • Algemeen
 • Algemene documenten betreffende SMO.
 • Notulen SMO
 • Notulen van de SMO vergaderingen.
 • ING Bank
 • Afschriften van ING Bank.
 • Kamer I
 • Documenten betreffende Kamer I van de SMO.
 • Kamer II
 • Documenten betreffende Kamer II van de SMO.
 • Kamer III
 • Documenten betreffende Kamer III van de SMO.


  SAMO ING Bank
  ING-afschriftSAMO bankafschriften vanaf 1 januari tot juni 2005.
  *******To top of page*******

  SMO-SAMO Algemeen
  Prod-270aSMO Jaarverslag 2000.
  Prod-270bSMO Jaarverslag 2001.
  Prod-270cSMO Jaarverslag 2002.
  Prod-270dSMO Jaarverslag 2003.
  Prod-270eBrief van MAZARS d.d. 31 maart 2004: Aanvulling op brief in Jaarverslag SMO 2003.
  Prod-270fSMO Financieelverslag per 15 november 2004.
  Prod-270gSMO verslag over de maand december 2004.
  Prod-270hSMO Jaarverslag 2004, opgesteld en getekend door het bestuur SAMO die werkzaam is vanaf 1 januari 2005.
  Prod-271aSAMO Jaarverslag 2005.
  Prod-271bSAMO Jaarverslag 2006.
  Prod-271cSAMO Jaarverslag 2007.
  Prod-271dSAMO Jaarverslag 2008.
  Prod-271jSAMO Jaarverslag 2014.
  Prod-271kSAMO Jaarverslag 2015.
  Prod-273aBrief Ministerie van Financien d.d. 17 april 2003 betreffende Jaarverslag 2002.
  Prod-273bBrief SMO van 13 mei 2003 als antwoord op MinFin's brief van 17 april 2003.
  Prod-273cBrief van de minister aan de Tweede Kamer van 17 juli 2000.
  Prod-273dReisverslag Roet, 11-17 oktober 2000 betreffende reglement SMO.
  Prod-273eReisverslag Yossi Dotan 13-17 november 2000 betreffende reglement SMO.
  Prod-275aEerste Kamer der Staten-Generaal: Oprichting SMO.
  Prod-275boprichtingsakte van de SMO (Statuten) Engels.
  Prod-275coprichtingsakte van de SMO (Statuten) Nederlands.
  Prod-275dAanstelling bestuursleden SMO door minister Zalm, december 2000.
  Prod-275dBestuursleden SMO en SAMO vanaf oprichting tot 4 februari 2007.
  Prod-275eBestuursleden SMO en SAMO vanaf oprichting tot 5 december 2007.
  Prod-275fUitkeringsreglement Individuele Tegoeden (Kamer I) met de notulen SMO vergadering 4 december 2000.
  Prod-275gToespraak van Rob Wurms (Voorzitter CJO) bij de installatie van het SMO op 4 december 2000.
  Prod-276Agenda Staal van 18-20 januari 2001 in Nederland.
  Prod-277Bezwaarschriftenreglement SMO vastgesteld in de SMO vegadering van 15 februari 2001.
  Prod-278aBrief voorzitter SMO dd. 5 februari 2001, aan penningmeester SMO n.a.v ontslag penningmeester.
  Prod-278b
 • Mazars verslag 4 april 2001 (verstuurd 11-04-01) financiele positie van SPI 2000.
 • Verslag van de bespreking in Tel Aviv op 29 maart 2001 (p.8 e.v.).
 • Mazars brief aan Ben Shimon (accountant SPI) van 4 april 2001 (p. 10-11) betreffende de financiele statement Helpdesk Israel.
 • Open brief van Staal dd. 22 maart 2001 aan SPI betreffende financiele controlle door Mazars.
 • Reis-rapport Staal 4-7 april 2001 aan SPI.
 • Prod-278cMazars rapport van 4 april 2001 aan SMO betreffende onderzoek aan Helpdesk Israel.
  Prod-278dMazars verslag aan SMO vergadering 5 april 2001 Onderzoek Helpdesk Israel.
  Prod-278eBespreking SMO en SPI d.d. 24 april 2001, betreffende verhoudingen Helpdesk Israel met SMO.
  Prod-278fAdvertentiekosten in januari 2001 rechtstreeks betaald aan Yigal Hafakot.
  Prod-278g
 • Mazars verslag 4 april 2001 (verstuurd 11-04-01) financiele positie van SPI 2000 (Hebrew).
 • Verslag van de bespreking in Tel Aviv op 29 maart 2001 (p.8 e.v.).
 • Mazars brief aan Ben Shimon (accountant SPI) van 4 april 2001 (p. 10-11) betreffende de financiele statement Helpdesk Israel.
 • Prod-278hOntslagbrief van Robert Hompes d.d. 3 mei 2001.
  Prod-278iOnderzoek financiele verantwoording 2000/2001 helpdesk Israel (11 maart 2002) en SPI's antwoord aan SMO.
  Prod-282Management rapportage per 11 september 2002, betreffende de verdeling van de individuele uitkeringen.
  Productie 284aUitkeringsreglement Collectieve Tegoeden Kamer II van de SMO d.d. 15 april 2003.
  Productie 284bUitkeringsreglement Collectieve Tegoeden Kamer III van de SMO d.d. 15 april 2003.
  Prod-284cE-mail Koekoek d.d. 16 januari 2004 betreft maximale collectieve uitkeringen voor SIM en SMO.
  Bijlagen berekeningen.
  Prod-285aCorrespondentie Roet-Robby d.d. 16 november 2003 betreffende beeindiging overheidstoezicht Stichting Maror-gelden Overheid.
  Prod-285bSPI memo aan SMO d.d. 28 december 2003. Deze memo geeft de trigger om het mandaad van Kamer III in te trekken.
  Prod-285cMemo van Rob van der Heijden d.d. 5 januari 2004 betreffende Kamer III / Jahav.
  Prod-285dBrief advocaat SPI (Ben-Dor) aan SMO d.d. 25 januari 2004 naar aanleiding opzegging SPI als bureau van Kamer III.
  Prod-285ePer brief van 20 februari 2004 trekt SPI zijn memo van 28 december 2003 terug.
  Prod-285fVoorstel CJO d.d. 5 mei 2004 ter oplossing conflict SPI/Kamer III met SMO.
  Prod-285gNotitie Robby Israel aan SMO bestuur en MinFin d.d. 13 juni 2004 onregelmatigheden bij SCMI.
  Prod-285hBrief Ensel aan Staal d.d. 9 juli 2004 betreffende ontslag Staal als penningmeester.
  Prod-285iBrief MinFin-SMO van 9 september 2004: Problemen in het kader tweede ronde collectieve doelen Israel.
  Prod-285jBrief SPI aan SMO van 12 october 2004. SPI gaat niet akkoord met een verlenging van zittingstermijn bestuur.
  Prod-285kGespreksverslag SMO en Gerritse, secretaris-general MinFin, d.d. 13 oktober 2004, betreffende beeindiging SMO.
  Prod-285lBrief v.d. Heyden aan Roet d.d. 7 november 2004 geen vergaderingen bijwonen wegens onbehoorlijk gedrag.
  Prod-285mNotitie betreft overdracht archieven d.d. 15 november 2004.
  Prod-285nBrief van SPI van 17 november 2004 betreffende verlenging bestuursleden SMO (alle bestuursleden behalve Staal.
 • Dit besluit is (volgens SPI) genomen op hun vergadering van 9 november 2004.
 • Per brief van 11 november 2004 geeft CJO goedkeuring verlenging volledig bestuur SMO tot 31 december 2004.
 • Prod-285oBrief van de minister aan de Tweede Kamer van 24 november 2004 Beeindiging overheidstoezicht Stichting Maror-gelden Overheid en Stichting Joods Humanitair Fonds.
  Prod-285pBrief van Robert Israel d.d. 30 november 2004 betreffende beeindiging functie directeur SMO.
  Prod-285qUitnodiging van het Ministerie van Financien d.d. 2 december 2004.
  Prod-285rBrief MinFin aan van der Heyden d.d. 3 december 2004 naar aanleiding van het niet herkiesbaar stellen van bestuur SMO.
  Prod-285sSlotwoord Roet op de laatste SMO vergadering (december 2004).
  Prod-285tBrief van de minister aan de Tweede Kamer van 21 november 2005 betreffende beindiging overheidstoezicht Stichting Maror-gelden Overheid en Stichting Joods Humanitair Fonds.
  Prod-286Discriminatie: Kosten verhouding Israel en Nederland.
  Prod-287SAMO - Persberich March 28, 2015.
  Prod-28819 juli 2016 - Verzoek van Paul Joseph, de penningmeester van SAMO, voor toegang tot mijn persoonlijk archief.
  *******To top of page*******


  SMO vergaderingen 2000
  Productie 289aNotulen SMO I.O. vergadering 3 oktober 2000, deel 1.
  Productie 289bNotulen SMO I.O. vergadering 3 oktober 2000, deel2.
  Productie 289cNotulen SMO I.O. vergadering 11 oktober 2000.
  Productie 289dNotulen SMO I.O. vergadering 17 oktober 2000.
  Productie 289eNotulen SMO I.O. vergadering 25 oktober 2000.
  Productie 289fNotulen SMO I.O. vergadering 31 oktober 2000.
  Productie 289gNotulen SMO I.O. vergadering 8 november 2000.
  Productie 289hNotulen SMO I.O. vergadering 15 november 2000.
  Productie 289iNotulen SMO I.O. vergadering 22 november 2000.
  Productie 289iNotulen SMO vergadering 4 december 2000 met goedkeuring het uitkeringsreglement Individuele Tegoeden.
  Productie 289kNotulen SMO vergadering 17 december 2000.
  Productie 289lNotulen SMO vergadering 28 december 2000.
  *******To top of page*******
  SMO vergaderingen 2001
  Productie 290aNotulen SMO vergadering 18 januari 2001.
  Productie 290bNotulen SMO vergadering 15 februari 2001.
  Productie 290cNotulen SMO vergadering 1 maart 2001.
  Productie 290dNotulen SMO vergadering 15 maart 2001.
  Productie 212cMazars verslag aan SMO vergadering 5 april 2001 Onderzoek Helpdesk Israel.
  Productie 290eNotulen SMO vergadering 5 april 2001.
  Productie 290fNotulen SMO vergadering 3 mei 2001 met vertegenwoordiger Kamer I.
  Productie 290gNotulen SMO vergadering 3 mei 2001 zonder vertegenwoordiger Kamer I.
  Productie 290hNotulen SMO vergadering 23 mei 2001.
  Productie 290iNotulen SMO vergadering 21 juni 2001.
  Productie 290jNotulen SMO vergadering 5 juli 2001.
  Productie 290kNotulen SMO vergadering 19 juli 2001.
  Productie 290lNotulen SMO vergadering 6 september 2001.
  Productie 290mNotulen SMO vergadering 20 september 2001.
  Productie 290nNotulen SMO vergadering 4 oktober 2001.
  Productie 290oNotulen SMO vergadering 18 oktober 2001.
  Productie 290pNotulen SMO vergadering 1 november 2001.
  Productie 290qNotulen SMO vergadering 15 november 2001.
  Productie 290rNotulen SMO vergadering 6 december 2001.
  *******To top of page*******
  SMO vergaderingen 2002
  Productie 291aNotulen SMO vergadering 17 januari 2002.
  Productie 291bNotulen SMO-CJO vergadering 28 januari 2002.
  Productie 291cNotulen SMO vergadering 7 februari 2002.
  Productie 291dNotulen SMO vergadering 18 februari 2002.
  Productie 291eNotulen SMO vergadering 7 maart 2002.
  Productie 291fNotulen SMO vergadering 24 maart 2002.
  Productie 291gNotulen SMO vergadering 22 april 2002.
  Productie 291hNotulen SMO-CJO vergadering 1 mei 2002.
  Productie 291iNotulen SMO vergadering 13 mei 2002.
  Productie 291jNotulen SMO vergadering 27 mei 2002.
  Productie 291kNotulen SMO vergadering 5 augustus 2002.
  Productie 291lNotulen SMO vergadering 26 augustus 2002.
  Productie 291mNotulen SMO vergadering 9 september 2002.
  Productie 291nNotulen SMO vergadering 10 oktober 2002.
  Productie 291oNotulen SMO vergadering 7 november 2002.
  Productie 291pNotulen SMO vergadering 10 november 2002.
  Productie 291qNotulen SMO vergadering 25 november 2002.
  Productie 291rNotulen SMO vergadering 16 december 2002.
  *******To top of page*******
  SMO vergaderingen 2003
  Productie 292aNotulen SMO vergadering 3 februari 2003.
  Productie 292bNotulen SMO vergadering 20 februari 2003.
  Productie 292cNotulen SMO vergadering 31 maart 2003.
  Productie 292dNotulen vergadering financiele commissie SPI en SMO 27 april 2003.
  Productie 292eNotulen SMO vergadering 8 mei 2003, Schatkistbankieren, delegatie SCMI.
  Productie 292fNotulen SMO vergadering 8 mei 2003 Schatkistbankieren.
  Productie 292gNotulen SMO vergadering 12 juni 2003 Schatkistbankieren.
  Productie 292hNotulen SMO vergadering 11 augustus 2003.
  Productie 292iNotulen SMO vergadering 2 oktober 2003.
  Productie 292jNotulen SMO vergadering 6 november 2003.
  Productie 292kNotulen SMO vergadering 11 december 2003.
  *******To top of page*******
  SMO vergaderingen 2004
  Productie 293aNotulen SMO vergadering 12 januari 2004.
  Productie 293bNotulen SMO vergadering 26 januari 2004.
  Productie 293cNotulen SMO vergadering 23 februari 2004.
  Productie 293dNotulen SMO vergadering 8 maart 2004.
  Productie 293eNotulen SMO vergadering 19 mei 2004.
  Productie 293fNotulen SMO vergadering 15 juni 2004.
  Productie 293gNotulen SMO vergadering 15 juni 2004 met veranderingen/opmerkingen van Karin Dekker (MinFin).
  Productie 293hNotulen SMO vergadering 1 juli 2004.
  Productie 293iNotulen SMO vergadering 28 juli 2004.
  Productie 293jNotulen SMO vergadering 19 augustus 2004.
  Productie 293kNotulen SMO vergadering 20 september 2004.
  Productie 293lNotulen SMO vergadering 13 oktober 2004 - Wob verzoek prof. A. Heertje.
  Productie 293mNotulen SMO vergadering 15 november 2004.
  Productie 293nNotulen SMO vergadering 26 november 2004. Bestuur besluit op te stappen.
  Productie 293oNotulen SMO vergadering 28 november 2004.
  *******To top of page*******