Nederlands staal.bz
Home
Documenten
Bestel nu
Contact
Links
ww2


Persoonlijk Archief van Philip Staal

Documenten Kamer III (Collectieve uitkeringen IL) SMO

 • Kamer III
 • Algemene documenten betreffende Kamer III.
 • Notulen Kamer III
 • Notulen van de vergaderingen Kamer III.
 • SMO
 • Documenten betreffende SMO.
 • SCMI
 • Documenten betreffende SCMI.


  Algemene documenten Kamer III.
  Productie 260aMemo van SPI d.d. 5 juni 2002, bij oprichting Kamer III, betreffende belangenverstrengeling.
  Productie 260aUitkeringsreglement Kamer III d.d. 15 april 2003.
  Productie 260aEerste ronde aanvragen Kamer III en SCMI.
  Productie 260bTweede ronde aanvragen Kamer III en SCMI.
  Productie 260cOverzicht betalingen SMO/SAMO in 2004.
  Productie 260dOverzicht betalingen SAMO in 2005.
  Productie 260eOverzicht betalingen SAMO in 2006.
  Productie SPI memo aan SMO d.d. 28 december 2003. Deze memo geeft de trigger om het mandaad van Kamer III in te trekken.
  Productie Memo van Rob van der Heijden d.d. 5 januari 2004 betreffende Kamer III / Jahav.
  Productie Overeenkomst SMO-KPMG-IL d.d. 16 februari 2004 voor service van Kamer III in Israel.
  Productie Per brief van 20 februari 2004 trekt SPI zijn memo van 28 december 2003 terug.
  Productie E-mail Barend Elburg d.d. 8 maart 2004 voor de SMO vergadering van 8 maart 2004.
  Productie Brief SCMI aan SMO d.d. 25 maart 2004 waarin ze medelen dat SCMI zonder Kamer III doorgaat.
  Productie Brief SCMI aan minister Zalm d.d. 25 maart 2004 waarin hij meedeeld het mandaad van Kamer III in te trekken.
  Productie Brief v.d. Heyden aan minister Zalm d.d. 29 maart 2004 waarin hij meedeeld het mandaad van Kamer III in te trekken.
  Productie Brief Brief advocaat SMO in Israel aan advocaat SPI d.d. 30 maart 2004 waarin geeist wordt de documenten van Kamer III aan SMO te overhandigen.
  Productie Voorstel CJO d.d. 5 mei 2004 ter oplossing conflict SPI/Kamer III met SMO.
  Productie 46Notulen CJO-SPI vergadering van 16 mei 2004 betreffende conflict met SMO.
  Productie CJO vergadering d.d. 17 mei 2004, bespreking Voorstel CJO van 5 mei 2004 ter oplossing conflict SPI/Kamer III met SMO.
  Productie E-mail Roet-Groen d.d. 27 mei 2004 waar o.a. instaat "Zorg maar dat het mandaat van Kamer III hersteld wordt en SPI haar geld krijgt en dan lost alles zich vanzelf op.".
  Productie E-mail Robby d.d. 1 juni 2004 met samenvatting van de gang van zaken betreffende het intrekken mandaat Kamer III.
  Productie Brief Ministerie van Financien d.d. 4 juni 2004 met voorstel tot oplossong conflict SMO Kamer III.
  Productie E-mail MinFin met vragen waarom SMO het voorschot van ELAH nog niet heeft overgeboekt.
  Productie Notitie van Robby Israels aan Bestuur SMO d.d. 13 juni 2004 (handen af van Israel).
  Productie Brief van MinFin d.d. 15 juni 2004 waarin beschreven hoe de oplossing in conflict opgelost is.
  Productie SMO aan Minfin d.d. 21 juni 2004 betreffende voorstel tot oplossing conflict SMO / Kamer III.
  Productie Staal aan voorzitter SMO d.d. 22 juni 2004 met punten voor oplossing conflict SMO / Kamer III.
  Productie Brief SMO aan MinFin d.d. 8 juli 2004 met definitief voorstel voor oplossing conflict SMO / Kamer III.
  Productie Brief MinFin aan Kamer III d.d. 20 juli 2004 met punten voor oplossing conflict SMO / Ka,er III.
  Productie Klaagbrief van Kamer III aan MinFin d.d. 28 juli 2004 betrekking hebbende op R. Israels.
  Productie Brief SPI aan SMO d.d. 12 oktober 2004 waarin medegedeeld wordt dat SPI in haar vergadering van 10 oktober 2004 besloten heeft de termijn van de bestaande bestuursleden niet te verlengen.
  Productie Notitie Staal voor de vergadering SMO d.d. 26 november 2004.

  *******To top of page*******


  Kamer III vergaderingen 2004
  Productie 262aNotulen Kamer III / SCMI vergadering 1 januari 2004.
  Productie 262bNotulen Kamer III / SCMI vergadering 8 januari 2004.
  Productie 262cNotulen Kamer III / SCMI vergadering 11januari 2004.
  Productie 262dNotulen Kamer III / SCMI vergadering 15 januari 2004.
  Productie 262eNotulen Kamer III / SCMI vergadering 22 januari 2004.
  Productie 262fNotulen Kamer III / SCMI vergadering 5 februari 2004.
  Productie 262gNotulen Kamer III / SCMI vergadering 19 februari 2004.
  Productie 262hNotulen Kamer III / SCMI vergadering 4 maart 2004.
  Productie 262iNotulen Kamer III / SCMI vergadering 10 juni 2004.
  *******To top of page*******
 • SMO
 • Documenten betreffende SMO.