Nederlands staal.bz
Home
Documenten
Bestel nu
Contact
Links
ww2


Persoonlijk Archief van Philip Staal


Documenten Stichting Collectieve Maror-gelden Israel (SCMI)
 • Algemeen
 • Algemene documenten betreffende SCMI.
 • Notulen SCMI
 • Notulen van de SCMI vergaderingen.
 • Kamer III
 • Documenten betreffende Kamer III.


  SCMI Algemeen
  Prod-250aSCMI uitkeringsreglement d.d. 18 september 2002.
  Prod-250bSCMI Stututen d.d. 20 november 2002.
  Prod-250cSCMI Stututenwijziging (Nederlands), 11 april 2006.
  Prod-250dSCMI Stututenwijziging (Hebreeuws), 11 april 2006.
  Prod-250dSCMI Stututenwijziging (Nederlands), 1 december 2013.
  Prod-250eSCMI bestuursleden vanaf 18 oktober 2001 (oprichting) tot 2 februari 2007 - Uittreksel Kamer van Koophandel Amsterdam.
  Prod-250fSCMI bestuursleden vanaf 18 oktober 2001 (oprichting) tot 5 december 2007 - Uittreksel Kamer van Koophandel Amsterdam.
  Prod-250gSCMI bestuursleden op 10 juli 2013 - Uittreksel Kamer van Koophandel Amsterdam.
  Prod-250hSCMI bestuursleden tot 8 september 2015 - Uittreksel Kamer van Koophandel Amsterdam.
  Prod-250iSCMI bestuursleden tot 12 october 2015 - Uittreksel Kamer van Koophandel Amsterdam.
  Prod-251aSamenstelling eerste bestuur van SCMI (8 december 2002) Brief aan Ajalah.
  Prod-251bOntslag Kupferschmidt uit SCMI d.d. 10 juni 2004.
  Prod-251cOntslag Pront en Bernd uit SCMI d.d. 4 juli 2004.
  Prod-251dSCMI Uitkeringsreglement van 27 maart 2006.
  Prod-252aJaarrekening SCMI 2001-2003.
  Prod-252bJaarrekening SCMI 2004.
  Prod-252cJaarrekening SCMI 2005.
  Prod-252dJaarrekening SCMI 2006.
  Prod-252eJaarrekening SCMI 2007.
  Prod-252fJaarrekening SCMI 2009.
  Prod-252gJaarrekening SCMI 2010.
  Prod-252hJaarrekening SCMI 2012.
  Prod-252iJaarrekening SCMI 2013.
  Prod-253aJaarverslag SCMI 2001-2003.
  Prod-253bJaarverslag SCMI 2004.
  Prod-253cJaarverslag SCMI 2005.
  Prod-253dJaarverslag SCMI 2006.
  Prod-254aBesluiten over aanvragen van de 1e-6e verdeelperiode (Nederlands).
  Prod-254bBesluiten over aanvragen van de 1e-6e verdeelperiode (SCMI, Hebrew & SMO in Dutch).
  Prod-254cBesluiten over aanvragen van de 7e verdeelperiode (Hebrew & Dutch).
  Prod-254dBesluiten over aanvragen van de 8e verdeelperiode (Hebrew & Dutch).
  Prod-254eBesluiten over aanvragen van de 9e verdeelperiode (Dutch).
  Prod-254fBesluiten over aanvragen van de 10e verdeelperiode (Dutch).
  Prod-254gBesluiten over aanvragen van de 11e verdeelperiode (Dutch).
  Prod-254hBesluiten over aanvragen van de 12e verdeelperiode (Dutch).
  Prod-254iBesluiten over aanvragen van de 13e verdeelperiode (Dutch) - Niet aanwezig.
  Prod-254jBesluiten over aanvragen van de 14e verdeelperiode (Dutch).
  Prod-254kBesluiten over aanvragen van de 15e verdeelperiode (Dutch).
  Prod-254lBesluiten over aanvragen van de 16e verdeelperiode (Dutch).
  Prod-254mBesluiten over aanvragen van de 17e verdeelperiode (Dutch).
  Prod-260aEerste ronde aanvragen Kamer III en SCMI.
  Prod-260bTweede ronde aanvragen Kamer III en SCMI.
  Prod-260cOverzicht betalingen SMO/SAMO in 2004.
  Prod-260dOverzicht betalingen SAMO in 2005.
  Prod-260eOverzicht betalingen SAMO in 2006.
  Prod-261aBeleidsplan SCMI voor de periode 2005-2010 inclusief de vastgestelde voorschotten aan organisaties.
  Prod-261bVoorschotten periode 2005-2010 aan organisaties (notulen vergadering d.d. 14 april 2005 pagina 7, Hebrew).
  Prod-261cWaarschuwingsbrief SCMI dat de Maror-gelden nog 20 jaar verdeeld worden en per jaar niet gehandhaaft kan worden op 5 miljoen NIS.
  Prod-261dSamenvatting en goedkeuring door IOH van het beleidsplan van de SCMI maart 2007.
  *******To top of page*******


  Notulen van de SCMI vergaderingen
  SCMI vergaderingen 2004
  Productie 255aNotulen SCMI vergadering 5 februari 2004.
  Productie 255bNotulen SCMI vergadering 4 maart 2004.
  Productie 255cNotulen SCMI vergadering 25 maart 2004.
  Productie 255dNotulen SCMI vergadering 3 april 2004.
  Productie 255dNotulen SCMI vergadering 15 april 2004.
  Productie 255eNotulen SCMI vergadering 29 april 2004.
  Productie 255fNotulen SCMI vergadering 20 mei 2004.
  Productie 255gNotulen SCMI vergadering 21 mei 2004.
  Productie 255hNotulen SCMI vergadering 10 juni 2004. Kupersmidt neemt ontslag. Pront wil project oorlogswezen stoppen in ruil voor 'saldi banken'.
  Productie 255iNotulen SCMI vergadering 11 juni 2004.
  Productie 255jNotulen SCMI vergadering 1 juli 2004.
  Productie 255kNotulen SCMI vergadering 4 juli 2004.
  Productie 255lNotulen SCMI vergadering 15 juli 2004. SPI ontvangt geld van SCMI maar betaald zijn leveranciers niet. Ook SMO betaald kosten door SPI gemaakt voor Kamer III.
  Productie 255mNotulen SCMI vergadering 18 juli 2004.
  Productie 255nNotulen SCMI vergadering 12 augustus 2004.
  Productie 255oNotulen SCMI vergadering 2 september 2004.
  Productie 255pNotulen SCMI vergadering 22 september 2004.
  Productie 255qNotulen SCMI vergadering 11 october 2004.
  Productie 255rNotulen SCMI vergadering 17 october 2004.
  Productie 255sNotulen SCMI vergadering 14 november 2004.
  Productie 255tNotulen SCMI vergadering 28 november 2004.
  *******To top of page*******
  SCMI vergaderingen 2005
  Productie 256aNotulen SCMI vergadering 27 februari 2005.
  Productie 256bNotulen SCMI vergadering 14 april 2005 betreffende de zogenaamde seed money (page 7-8).
  Productie 256cNotulen SCMI vergadering 18 mei 2005.
  Productie 256dNotulen SCMI vergadering 1 juni 2005.
  Productie 256eNotulen SCMI vergadering 6 juni 2005.
  Productie 256fNotulen SCMI vergadering 11 juli 2005.
  Productie 256gNotulen SCMI vergadering 18 juli 2005.
  Productie 256hNotulen SCMI vergadering 8 augustus 2005.
  Productie 256iNotulen SCMI vergadering 29 augustus 2005.
  Productie 256j Notulen SCMI vergadering 19 september 2005.
  Productie 256kNotulen SCMI vergadering 29 september 2005.
  Productie 256lNotulen SCMI vergadering 31 oktober 2005.
  Productie 256mNotulen SCMI vergadering 13 november 2005.
  Productie 256nNotulen SCMI vergadering 5 december 2005.
  Productie 256oNotulen SCMI vergadering 19 december 2005.
  *******To top of page*******
  SCMI vergaderingen 2006
  Productie 257aSCMI vergadering 2 januari 2006.
  *******To top of page*******
  SCMI vergaderingen 2015
  Productie 257aNotulen SCMI vergadering 24 september 2015.
  Productie 257aNotulen SCMI vergadering 24 september 2015 (Highlighted).
  *******To top of page*******