Nederlands staal.bz
Home
Documenten
Bestel nu
Contact
Links
ww2


Persoonlijk Archief van Philip Staal

Documenten Centraal Joods Overleg (CJO) • Algemeen
 • Algemene documenten betreffende CJO.
 • Notulen
 • Notulen van de CJO vergaderingen.
  Algemeen: CJO
  Prod-200oOpen brief aan CJO van 29 mei 2016, naar aanleiding van hun Persbericht verkennend onderzoek uitgevoerd door Ernst & Young.
  PersberichtPersbericht, aangepast, CJO d.d. 31 mei 2016, naar aanleiding van het verkennend onderzoek uitgevoerd door Ernst & Young.
  Prod-200nPersbericht CJO d.d. 26 mei 2016, naar aanleiding van het verkennend onderzoek uitgevoerd door Ernst & Young.
  Productie 46cCJO bestuursleden vanaf 19 maart 1997 (oprichting).
  Productie 41dCorrespondentie SPI met CJO d.d. 25-28 januari 2000.
  Productie Persbericht CJO d.d. 21 maart 2000, naar aanleiding van de overeenkomst met de Nederlandse overheid.
  Productie Brief van CJO en SPI aan WJC betreffende verzekeringe van 23 mei 2000.
  Productie 41xBrief CJO/SPI d.d. 7 juli 2000 aan NVB waarin staat dat de collectieve gelden bestemd voor Israel over te boeken naar een door SPI aan te wijzen stichting.
  Productie 46Notitie van Ronny Naftaniel betreffende Half-Joden d.d. 24 september 2000.
  Productie 46Betreft CJO vergadering van 30 juni 2000. Bespreking concept-tekst van de te sluiten overeenkomst met Banken/AEX
  Productie Brief van CJO aan SPI d.d. 4 april 2001 waarin ze mededelen een bedrag van f. 163.552 zijnde 26% van de rente betaald door verzekeraars.
  Productie Voorstel CJO d.d. 5 mei 2004 ter oplossing conflict SPI/Kamer III met SMO.
  Productie Brief CJO d.d. 11 november 2004. Goedkeuring verlenging bestuur SMO tot 31 december 2004.
  Prod. 46aCJO Jaarverslag 1999.
  Prod. 46bCJO Jaarverslag 2000.
  Prod. 46cCJO Jaarverslag 2001.
  Prod. 46dCJO Jaarverslag 2002.
  Prod. 46eCJO Jaarverslag 2003.
  Prod. 46fCJO Jaarverslag 2004.
  Prod. 46gCJO Jaarverslag 2005.
  Productie 47Doelstellingen van CJO en werkzaamheden, mei 2005.
  *******To top of page*******

  CJO vergaderingen 2000-2004
  Prod. 48aNotulen CJO vergadering van 10 januari 2000 - Vuijsje was aanwezig.
  Prod. 48bNotulen CJO vergadering van 30 januari 2000 - J. Krant deskundige op gebied AEX.
  Prod. 48cNotulen CJO vergadering van 13 juni 2000.
  Prod. 48dNotulen CJO vergadering van 19 juni 2000.
  Prod. 48eNotulen CJO vergadering van 3 juli 2000.
  Prod. 48fNotulen CJO vergadering van 2 oktober 2000.
  Prod. 48gNotulen CJO vergadering van 16 oktober 2000.
  Prod. 48hNotulen CJO vergadering van 23 oktober 2000.
  Prod. 48iNotulen CJO-SPI vergadering van 16 mei 2004 betreffende conflict met SMO.
  Prod. 48jCJO vergadering d.d. 17 mei 2004, bespreking Voorstel CJO van 5 mei 2004 ter oplossing conflict SPI/Kamer III met SMO.
  *******To top of page*******