Nederlands staal.bz
Home
Documenten
Bestel nu
Contact
Links
ww2


Persoonlijk Archief van Philip Staal

Documenten Elma Verhey

Verhey - RoetE-mail van Verhey aan Roet d.d. 17 mei 2000 waarin ze schrijft dat ze de indruk heeft dat er echt iets niet deugt.
Verhey - RoetE-mail van 8 juni 2000 waarin Verhey schrijft:
 • Ik had een gesprek met Vuijsje van JMW. Hij at uit mijn hand als je begrijpt wat ik bedoel.
 • Ik heb een brief gevonden van LEHJ waarin staat dat dit geld (bedrag wat toekomt aan wees) niet aan haar wordt gegeven - want ze zit in Israel.
 • Productie 135Overeenkomst (d.d. 14 februari 2001) JMW met Micheels en Verhey voor onderzoek.
  Productie 36aLezing van Verhey, gehoden in Tel Aviv, Israel op 16 december 2001.
  Productie Rapportage Verhey aan JMW d.d. 22 oktober 2002 en is bijlage 4 van rapport Staal (BEHJ).
  Productie 36bWezenonderzoek Verhey, mei 2003 - In het belang van 's Rijks schatkist.
  Productie 91E-mail Verhey aan Roet van 29 mei 2003 waarin ze nogmaals om betaling vraagt en schrijft Vuijsje wil graag publiceren hij vindt het prachtig.
  Als attachement het budget van het wezenonderzoek.
  Verhey - ProntE-mail van 3 september 2003 waarin ze Pront beledigd en o.a. schrijft:
 • Ik probeer aan te tonen dat er wellicht juridisch niks mis is, maar wel moreel-ethisch. Dit schrijft ze ondanks het feit dat ze de Verkoopaktes en de Eindafrekening van Pront gezien heeft.
 • Verhey - StaalE-mail correspondentie (februari 2004) tussen Verhey en Staal waaruit blijkt dat Vuijsje mijn rapport aan Verhey heeft gegeven ondanks dat er duidelijk op stond "Strikt vertrouwelijk"
  Verhey - BoumaVerhey schrijft op 2 juli 2004 haar reactie aan Bouma op artikel Staal in Trouw d.d. 3 juli 2004.
  Productie 106Kind van de rekening door Elma Verhey, april 2005.
  Productie 136Reactie van Staal d.d. 21 april 2005 op Kind van de rekening.
  productie xxxxE-mail van Frits Hoek aan Staald.d. 10 mei 2005 waarin hij schrijft: "mijn bijdrage aan haar boek was zeer gering. Ik heb enkele eerdere versies van haar manuscript becommentarieerd waar het ging om financiele paragrafen (die uiteindelijk niet zijn opgenomen). Voorts heb ik haar manuscripten kritisch gelezen en waar van toepassing van opmerkingen voorzien. Ik heb uiteraard geen invloed op de inhoudelijke kant gehad, want daar weet ik natuurlijk niets van.
  Productie 92Op 29 mei 2005 schrijft Verhey niks af geweten te hebben van de huizen Pront, terwijl op 29 juni 2004 Verhey eindelijk (na lange discussie) toegeeft dat ze van de verkoopaktes van huizen op de hoogte was.
  Productie Lezing van Verhey gehouden op 7 juni 2005.
  Productie Verhey n.a.v. lezing gehouden op 7 juni 2005.
  Productie Lezing van Verhey, gehouden tijdens congres Still Going Strong, Amsterdam, augustus 2005.
  Productie 55Reactie van Bob Engelsman van 2 november 2005, op schrijven prikbord.
  To top of page