Nederlands staal.bz
Home
Documenten
Bestel nu
Contact
Links
ww2


Persoonlijk Archief van Philip Staal

Documenten Verzekeraars

Productie 39aOvereenkomst tussen de verzekeraars en CJO, getekend op 11 november 1999.
Pagina 1, paragraaf beginnende: "CJO en Verbond hebben.." staat: "Bij de behandeling van een verzoek om betaling hebben verzekeraars om redenen van billijkheid afgezien van een beroep op hun contractuele verjaringsclausules en hebben zij over toegekende aanspraken rente vergoed."
Productie 39aDigitale kopie van de Overeenkomst tussen de verzekeraars en CJO, getekend op 11 november 1999.
Commissie Eagleburger
Productie 39bBrief d.d. 16 maart 2000 van SPI aan Eric Fischer met betrekking WJC
Productie 41pBrief Roet d.d. 22 mei 2000 aan Eric Fischer betreffende de overeenkomst met Verzekeraars.
Productie Chairman Eagleburger Congressional Testimony of the International Commission on Holocaust Era Insurance Claims (ICHEIC).
Productie QUARTERLY REPORT May 2003 International Commission on Holocaust Era Insurance Claims.
Productie Rapport (2003) inzake onderzoek Joodse verzekeringspolissen WO-II in Nederland.
Productie An investication (2003) into Jewish insurance policies relating to the Second World War in the Netherlands.
Productie ANNUAL REPORT December 2004 ON THE HOLOCAUST VICTIMS INSURANCE ACT.
Productie 39cBestuursleden Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa vanaf oprichting.
Productie 39dJaarverslag 2003 Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa.
Productie 39eJaarverslag 2004 Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa.
Productie 39fJaarrekening 2005 Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa.
Productie 39gJaarverslag 2005 Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa.
Productie 39hJaarverslag 2006 Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa.
Productie 39iJaarverslag 2007 Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa.
Productie 39jJaarverslag 2008 Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa.
Productie 39kJaarverslag 2009 Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa.
Productie 39lJaarverslag 2010 Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa.
Productie 39mJaarverslag 2011 Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa.
Productie 39nJaarverslag 2012 Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa.
Productie 39oJaarverslag 2013 Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa.
Productie 39pJaarverslag 2014 Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa.
Productie 39qJaarverslag 2015 Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa.
Productie 39rJaarverslag 2017 Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa.
*******To top of page*******