Nederlands staal.bz
Home
Documenten
Bestel nu
Contact
Links
ww2


Persoonlijk Archief van Philip Staal

Documenten Stichting Individuele Maror-gelden (SIM)

SIM Producties
Prod-275aoprichtingsakte van de SIM (Statuten), 29 november 2000.
Prod-275bBestuursleden SIM vanaf oprichting (1 december 2000) tot 4 februari 2007.
Prod-275cBestuursleden SIM vanaf oprichting (1 december 2000) tot 5 december 2007.
Prod-275dNotulen SIM bestuursvergadering 4 december 2000 met goedkeuring het uitkeringsreglement.
Prod-277aBrief van Mazars van 4 april 2002, betreffende vastlegging afspraken overeengekomen op 29 januari 2002.
Prod-277bBrief van Mazars van 17 december 2003 betreffende voorstel d.d. 28 november 2003 van SIM inzake berekening bedrag derde ronde individuele uitkeringen.
Prod-277cE-mail Koekoek d.d. 16 januari 2004 betreft maximale collectieve uitkeringen voor SIM en SMO.
Bijlagen berekeningen.
Prod-280aSIM Jaarverslag 2000 / 2001.
Prod-280bSIM Jaarverslag 2003.
Prod-280cSIM Jaarverslag 2004.
Prod-280dSIM Jaarverslag 2005.
Prod-280eSIM Jaarverslag 2006.
Prod-280fSIM Eindverslag 2015, oneven pagina's.
*******To top of page*******