Back to Home Page
Trouw
www.trouw.nl - 20 januari 2005
 
Voorpagina

Israël was net zo erg
Van onze correspondente
Nederland, donderdag 20 januari 2005

MEER NIEUWS WERELD 7

TEL AVIV - Israëlische banken blijken weinig onder te hebben gedaan voor hun Zwitserse collega's in het achterhouden van tegoeden van slachtoffers van de holocaust. Maar ook de Israëlische overheid heeft zich nooit ingespannen om eigenaren of hun erfgenamen van tegoeden in haar beheer op te sporen. Integendeel.

Een Israëlische parlementaire commissie deed vijf jaar onderzoek naar de kwestie en stuitte daarbij op 'onwil en obstructie' van de kant van de banken, zegt voorzitster Colette Avital. Over het bedrag dat de overheid en banken hebben achtergehouden, bestaat nog steeds onenigheid. Het zou gaan om minstens 160 miljoen euro.

De commissie is er slechts in geslaagd om de gegevens van 3000 van de naar schatting 9000 rekeningen te achterhalen. Er staan er 223 op naam van Nederlanders. Daarnaast studeert zij nog op de bezittingen, zoals grond en huizen, die door Europese Joden voor de oorlog zijn gekocht en waarvan het beheer uiteindelijk bij de staat terecht is gekomen.

De Israëlische media spraken gisteren schande van het gedrag van de banken en de staat, dezelfde staat die andere landen had beticht van antisemitisme omdat ze daar geld van omgekomen Joden hadden achtergehouden.

Onder het kopje 'de grote roof' beschuldigde gisteren Israëls grootste krant, Jediot Achronot, de staat Israël, 'de staat van de Joden', ervan door de jaren heen 'het laatste bezit van de in de holocaust omgekomen Joden te hebben geplunderd'.

Het Israëlische parlement heeft het rapport gisteren goedgekeurd en eist nu dat de tegoeden worden teruggegeven aan de erfgenamen van de slachtoffers. De commissie heeft daartoe een website geopend waar mensen zelf kunnen kijken of een van hun familieleden ooit een rekening heeft geopend.

Er ontbreekt slechts één gegeven: tot wie men zich moet wenden. ,,Ja'', verontschuldigt commissievoorzitster Avital zich. ,,Dat is een probleem, er bestaat geen meldpunt. ''

Nederlandse belangstellenden krijgen binnenkort een eigen site om de gegevens te bekijken, zo belooft Avraham Roet. Hij is voorzitter van de stichting Platform Israël, die zich de afgelopen jaren in Nederland heeft ingezet voor restitutie van tegoeden.

,,De banken hier waren net als die in Nederland'', zegt Roet. ,,Eerst werkten ze tegen, toen gaven ze onder druk toe, om daarna tegenstribbelend mee te werken.'' Hij spreekt uit ervaring. Zijn vader had nog voor de oorlog 1500 pond sterling op een rekening gestort. Maar de bank weigerde hem enige informatie te geven.

Roet: ,,Ik was niet eens kwaad, ik was verbijsterd dat ze juist hier geen enkele rekening houden met oorlogsslachtoffers.''

wwww.knesset.gov.il/committees/eng/docs/shoa_finalreport_eng.htm

top