Nederlands Hebrew English
Home
Documenten
Bestel nu
Artikelen
Prikbord
Nieuwsbrief
Verhalen
Over ons
Nieuws
Ter nagedachtenis
Contact
Links
Video

VBVVBV
www.vbvinfo.nl - woensdag 16 juni 2010

reacties (0)

Overleg met JMW spaakgelopen
Door Flory Neter

Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers (VBV) verwerpt bod Joods Maatschappelijk Werk (JMW) voor compensatie oorlogsweeskinderen

Amsterdam - Het bestuur van het Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers (VBV) en Sinjoi (ex Nederlandse wezen in Israel) verwerpen het voorstel van de stichting Joods Maatschappelijk Werk (JMW) om joodse oorlogsweeskinderen middels een collectief fonds ter hoogte van 125.000 euro te compenseren. Het VBV bestuur betreurt dit eenzame besluit van JMW omdat er intensieve onderhandeling tussen JMW en VBV aan vooraf zijn gegaan waarin JMW niet is afgeweken van haar op voorhand ingenomen standpunt.

De joodse voogdij- instelling Le Ezrath Hajeled die later in JMW opging voorzag er mede in dat grote aantallen joodse wezen met achterlating van hun bezittingen naar Israel emigreerden om daar een nieuw bestaan op te bouwen.
De nog in leven zijnde wezen in Nederland en Israel eisen dat JMW in deze voor hun achtergelaten bezittingen alsnog een gebaar maakt.
Het bestuur van het VBV, dat de belangen van de groep behartigt, wil dat JMW als rechtsopvolger minimaal 250.000 euro uittrekt ten behoeve van deze groep.
Het VBV wil elke wees een zelfde bedrag uitkeren. JMW is daartoe niet bereid omdat het weigert schuld voor de gang van zaken na de oorlog te erkennen. Wel is JMW bereid 125.000 euro toe te wijzen aan een speciaal fonds waaruit nooddruftige wezen in bijzondere gevallen een tegemoetkoming kunnen krijgen. Daarnaast zouden uit dat fonds b.v. uitstapjes voor de groep kunnen worden betaald.

Het VBV stelt zich echter op het standpunt dat elke wees een eenmalig bedrag van 2500 euro dient te ontvangen en dat dit bedrag voor iedereen gelijk moet zijn.
Naar schatting zou het om een aantal van 100 wezen gaan.
Dat betekent dat er 250.000 euro nodig is als elke wees ook daadwerkelijk gaat claimen. Dat bedrag is exact hetzelfde dat enige jaren geleden door JMW is uitgetrokken om een historisch onderzoek naar de behandeling van de wezen te laten verrichten. De resultaten van dat onderzoek zijn in het boek Rekenschap verschenen. Eveneens op kosten van JMW. De conclusies van de onderzoekers luidden dat er geen sprake is geweest van “ structureel “ misbruik van de bezittingen van de weeskinderen, maar dat er in een aantal gevallen twijfelachtig door de toenmalige bestuurders is geopereerd. Dat er geen structureel misbruik kon worden aangetoond lag voor de hand. De voorganger van JMW ( JMW is daarvan de rechtsopvolger) had immers alle financiële dossiers vernietigd.
Verder verzet het VBV zich er tegen dat stateloze weeskinderen die nog voor het stichten van de staat door de voorganger van JMW vanuit Nederland naar Israel werden begeleid in het geheel geen aanspraak op enige claim kunnen maken.
Het VBV en Sinjoi willen voor een dergelijke regeling niet mede verantwoordelijk zijn.

Geef uw reactie
Naam*
E-mailadres*
E-mailadres tonen
Woonplaats*
*Verplichte velden
Uw bericht

top
Reacties