Nieuwsbrief
Artikelen
Prikbord
Documenten
Bestellen

NIW
www.niw.nl - vrijdag 6 februari 2009 | 12 sjewat 5769
Brieven

Gids voor JMW
Het is zeer merkwaardig dat JMW een gids publiceert voor anderen als leidraad voor de beoordeling van JMW. Uit haar publicatie blijkt niets anders dat deze instelling met zelfgenoegzaam haar scepter over anderen zwaait.
Het zou meer op zijn plaats zijn geweest wanneer JMW haar gids zelf ter hand neemt en gaat gebruiken om haar eigen imago op een niveau te brengen dat past in het kader van haar eigen sociale doelstellingen.

Om zelf te beweren dat: ‘JMW de meest zorgvuldige weg heeft gekozen om de claims die oorlogswezen meenden te hebben op haar organisatie te laten beoordelen’ staat in schril contrast met de waarheid.
Een dergelijke bewering is een flagrante omdraaiing van feiten. Het z.g. externe onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek is en blijft een farce. De vraagstelling voor dit onderzoek is dubieus te noemen.

In een brief van Prof. A. Heertje (zie Prikbord www.wezen.org) aan een van de onderzoekers, de heer J. Joor d.d. 21 januari 2009 schrijft Heertje:

    „Uw krampachtige verdediging tegen beter weten in, brengt geen afronding van de gerezen kwestie met zich doch is veeleer aanleiding tot verder onderzoek door historici van niveau.
    Dit klemt des te meer nu u zogenaamd vanwege de vraagstelling hebt geweigerd de wezen zelf te horen. U moet toch zelf inzien dat onder die omstandigheden niet langer sprake is van een serieus, wetenschappelijk onderzoek, nu u de direct betrokkenen niet in het onderzoek betrekt. Veeleer is sprake van een politiek pamflet”
    .
Heertje neemt duidelijk stelling tegen de kwaliteit van het onderzoek en schrijft verder:
    „Inmiddels is het boek Roestvrijstaal van Philip Staal verschenen. Wie kennis neemt van deze gedetailleerde en aan de hand van documenten verantwoorde studie kan niet anders dan tot de conclusie komen dat de Joodse oorlogswezen door Joodse instellingen zijn beroofd van delen van hun vermogen en dat JMW justitie bewust valselijk heeft voorgelicht om deze onverkwikkelijke feiten in nevelen te hullen. In dit opzicht herhaalt de geschiedenis zich.
    Zowel uw pseudo-onderzoek als het boek van Philip Staal zijn voldoende aanleiding het pleidooi voor een wetenschappelijk verantwoorde studie over dit onderwerp te ondersteunen. Vrijwel zeker zullen de resultaten uiterst pijnlijk zijn voor de bestuurders van weleer en hun nakomelingen. Er staat voor de Joodse gemeenschap geen andere weg open dan door deze zure appel heen te bijten, nu de waarheidsvinding in het geding is.”
Een nieuw onafhankelijk onderzoek (niet gefinancierd door JMW) is de enige weg om het donkere imago van het handelen van JMW op een niveau te brengen dat past bij een sociale instelling als JMW.

Tswi J. Herschel,
Voorzitter Amuta Leriwchat Jotsei Holland ar, Tel Mond, Israël

top