NederlandsHebrewEnglish
Home
Documenten
Bestellen
Artikelen
Prikbord
Nieuwsbrief
Verhalen
NIW
www.niw.nl - vrijdag 11 december 2009 | 24 kislew 5770
Mededeling

De Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa blijft nog vijf jaar open om aanvragen inzake geroofde levensverzekeringen in behandeling te nemen

In november 1999 kwamen het Centraal Joods Overleg en het Verbond van Verzekeraars een regeling overeen inzake de afwikkeling van tijdens de oorlog door de bezetter geroofde levens- en uitvaartverzekeringen van Joodse verzekerden. Onderdeel daarvan was de oprichting van de onafhankelijke Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa voor het onderzoeken en afwikkelen van individuele aanvragen. Nu, tien jaar later, kan vastgesteld worden dat de Stichting aan een grote behoefte heeft voldaan. Er zijn in totaal meer dan 17.000 aanvragen binnengekomen en bijna 8.000 uitkeringen gedaan inzake 1.264 polissen voor een bedrag van € 6 miljoen. Meer dan 90% van de aanvragen is afgehandeld.

In 1999 was overeengekomen dat de Stichting tot 1 januari 2010 aanvragen in behandeling zou nemen, maar het Verbond van Verzekeraars en het Centraal Joods Overleg hebben besloten om de komende vijf jaar door te gaan met de behandeling van aanvragen. Hier liggen twee belangrijke redenen aan ten grondslag. Ten eerste de internationale opinie dat er geen einde moet komen aan de behandeling van Joodse oorlogsclaims. Op de Holocaust Conferentie van afgelopen juni in Praag is een oproep gedaan op verzekeraars wereldwijd om door te gaan met het in behandeling nemen van individuele claims. Ten tweede omdat gebleken is dat er nog steeds behoefte is aan het beantwoorden van vragen inzake Nederlandse verzekeringen uit de Tweede Wereldoorlog.

Ondanks het feit dat de Stichting nog vijf jaar door zal gaan met het in behandeling nemen van aanvragen, is het gewenst niet onnodig lang te wachten met het indienen van een aanvraag. Op dit moment heeft de Stichting nog voldoende capaciteit om de aanvragen binnen redelijke termijn af te handelen.

Op onze internetsite staan ca. 2000 namen van verzekerden, van wie de polis waarschijnlijk niet of niet geheel is afgewikkeld.

Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa (SIVS)
Postbus 91475, 2509 EB te Den Haag
Telefoon: 070-3338546 (tussen 14.00 – 16.00 uur)
Fax: 070-3338846
Internet : www.stichting-sjoa.nl
E-mail : info@stichting-sjoa.nl

top