Nieuwsbrief
Artikelen
Prikbord
Help ons
Petitie


Joods
www.joods.nl - maandag 13 maart 2006

maandag, 13 maart 2006
Samenwerking Joodse oorlogswezen valt uiteen
In een perscommuniqué laat het Samenwerkingsverband-JMW (beheerder van de vermogens van de Voormalige Joodse voogdij-instellingen) weten het uiteenvallen van het Samenwerkingsverband Rechtsherstel Joodse Oorlogswezen (SRJO) te betreuren. Het wezenonderzoek zal worden voortgezet. Het SRJO vormde een samenwerkingsverband van twee organisaties van Joodse oorlogswezen in Israël (Amuta Leravgat Yotsee Holland en SINJOI) en het Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers in Nederland (VBV).

Het Samenwerkingsverband-JMW heeft zich sinds juni 2005 ingezet voor een nauwe samenwerking met de organisaties voor Joodse oorlogswezen teneinde gezamenlijk een opzet uit te werken voor een algemeen onafhankelijk onderzoek naar het vermogensbeheer van minderjarige Joodse oorlogswezen door de Gefusioneerde Joodse Instellingen voor Kinderbescherming. Na besprekingen in juni 2005 en februari 2006 leek overeenstemming binnen handbereik. Een conceptonderzoeksopzet werd door het voltallige bestuur van het SRJO als uitgangspunt positief ontvangen. Constructieve afspraken werden gemaakt om op korte termijn tot een onafhankelijk onderzoek te komen.

In de afgelopen weken werd het Samenwerkingsverband-JMW meegedeeld dat mevrouw Flory Neter, voorzitter VBV, was geroyeerd door de voorzitter van de SRJO, de heer Philip Staal. Tevens is kennis genomen van een brief van het VBV en SINJOI, dat de heer Staal eenzijdig tot de formele oprichting van de SRJO is gekomen en dat deze organisatie niet namens deze organisaties kan spreken.

JMW is tot de slotsom gekomen dat verder overleg met drie organisaties die niet met elkaar door één deur kunnen, niet constructief is en tot verdere vertraging van het onderzoek zal leiden.

JMW heeft daarop besloten om de besprekingen te beëindigen en zelf de besluitvorming over de onderzoeksopzet en de personele invulling van een Begeleidingsgroep en een Onderzoeksteam ter hand te nemen. De betreffende belangenbehartigende organisaties van Joodse oorlogswezen is verzocht alsnog hun opmerkingen en adviezen ten aanzien van onderzoeksopzet en personele invulling bij het Samenwerkingsverband-JMW in te dienen. Dit zal, waar mogelijk, met deze adviezen rekening houden.

Het Samenwerkingsverband-JMW zal op de kortst mogelijke termijn de definitieve onderzoeksopzet en de personele invulling van het algemeen, onafhankelijk onderzoek bekend maken. De Begeleidingsgroep zal bestaan uit vooraanstaande en deskundige personen die zowel de wetenschappelijke waarde, als de onafhankelijkheid van het onderzoek kunnen garanderen. Het Samenwerkingsverband-JMW zal na de voorbereidingen voor het onderzoek en het verstrekken van de opdracht aan de Begeleidingscommissie en het Onderzoeksteam, geen enkele bemoeienis meer hebben met de uitvoering en het Eindrapport van het Onderzoeksteam afwachten.

Stichting Samenwerkingsverband-JMW
Stichting Joods Maatschappelijk Werk (JMW)

copyright: JMW

Lezersreacties
Geef uw reactie

top