Trouw
www.trouw.nl - 28 september 2004
 
Nieuws & achtergronden; pg. 3

Joodse wezen in gesprek over claim
Van onze verslaggever

AMSTERDAM - Het Joods Maatschappelijk Werk (JMW) en twee joodse weeskinderen, die een claim hebben tegen hun naoorlogse voogdij-instelling, zijn weer met elkaar in gesprek.

Enkele minuten voordat gisteren bij de Amsterdamse kantonrechter een rechtszaak zou beginnen die de broers Philip en Marcel Staal uit Israël tegen het JMW hadden aangespannen, kwamen beide partijen tot de slotsom dat er nog ruimte was voor overleg. De zitting is tot eind november opgeschort.

De twee oorlogsweeskinderen Philip en Marcel Staal, inmiddels zestigers, hebben een vordering van anderhalf miljoen euro op het JMW. De joodse organisatie is rechtsopvolger van een weeshuis, waarin beiden na de oorlog enkele jaren waren ondergebracht. De broers zeggen dat het joods weeshuis, dat ook de voogdij had over de kinderen, het vermogen van hun in de oorlog vermoorde ouders niet goed heeft beheerd. Philip Staal berekende dat hij en zijn broer maar een klein deel hebben gekregen van een vermogen van destijds 160000 gulden dat hun ouders hen hebben nagelaten. Het JMW spreekt de claim tegen.

De broers tekenden afgelopen zomer verzet aan tegen een plan van het JMW om te fuseren met zeven 'slapende' joodse stichtingen en verenigingen. Daaronder is ook het vroegere weeshuis van de broers Staal. JMW wil het vermogen van de zeven instellingen, 7,6 miljoen euro, toevoegen aan het eigen vermogen. Door de fusie zullen de zeven joodse organisaties ook ophouden te bestaan.

Philip en Marcel Staal willen de fusie tegenhouden omdat zij bang zijn dat hun vordering op het JMW door de samenvoeging gevaar loopt. De procedure zou gisteren dienen. Maar voor de deur van de Amsterdamse rechtszaal besloten beide partijen om aanhouding te vragen. Ze willen bekijken of het conflict zonder rechter kan worden opgelost.

De kantonrechter behandelde gisteren wel het verzet dat dertien joodse organisaties hebben ingesteld tegen het fusievoorstel van JMW. De dertien vrezen dat de oorspronkelijke doelstelling van de slapende organisaties -hulpverlening aan joodse minderjarigen- verloren gaat als het vermogen wordt toegevoegd aan de kas van JMW. ,,De fusie heeft maar één doel: volledige bevoegdheid krijgen over de miljoenen euro's van de instellingen, want JMW is noodlijdend en heeft een exploitatietekort van drie miljoen'', aldus de advocaat van de joodse instellingen. De advocaat van JMW verdacht de tegenpartij van gelijksoortige motieven: ,,Het verzet tegen de fusie is een poging om vermogen aan het JMW te ontfutselen.''

Uitspraak op 8 november.

Copyright: Trouw

top