Trouw
www.trouw.nl - 30 november 2004
 
Nieuws & achtergronden

'Joodse oorlogswezen zijn te laat voor claim'
Van onze verslaggever
Nederland, dinsdag 30 november 2004

AMSTERDAM - De joodse oorlogswezen Philip en Marcel Staal zijn te laat met hun claim op voogdij-instellingen, zegt het Joods Maatschappelijk Werk (JMW).

De broers, beiden woonachtig is Israël, hadden eerder moeten komen met hun verwijt dat de voogdijinstellingen het vermogen van hun ouders niet goed hebben beheerd. Dit betoogde JMW gisteren voor de Amsterdamse rechtbank tijdens de behandeling van het verzet van Philip Staal tegen een fusieplan. JMW wil zeven 'slapende' joodse stichtingen opheffen en het vermogen (7,6 miljoen euro) toevoegen aan de eigen organisatie.

Staal tekende verzet aan tegen het voorstel, omdat hij een vordering van 1,6 miljoen euro heeft op het joodse kindertehuis, dat na de oorlog de voogdij kreeg over hem en zijn broer. Staal deed onderzoek en zegt dat hij en zijn broer lang niet alles hebben ontvangen.

Het beroep van JMW op verjaring is opmerkelijk omdat in andere zaken over joodse tegoeden het verstrijken van wettelijke termijnen nooit als verweer werd ingebracht. In een interview met Trouw verklaarde directeur H. Vuijsje van JMW eerder dat zijn organisatie bij de rechter nooit een beroep zou doen op verjaring. Kort voor publicatie trok Vuijsje die mededeling in.

JMW erkende gisteren bij de rechter dat verjaring in de joodse gemeenschap een beladen begrip is. ,,Na de oorlog kwamen joden er vaak pas na het verstrijken van de verjaringstermijn achter dat eigendommen waren verdwenen. Maar bij de broers Staal heeft het JMW er volgens de advocaat alles aan gedaan om te achterhalen of er iets fout kan zijn gegaan met de afwikkeling van de nalatenschap. ,,Er is niet onzorgvuldig gehandeld. Voor Philip Staal was het beroep op de verjaring onbegrijpelijk. ,,Als alles is uitgezocht en het JMW niets verkeerd heeft gedaan, dan heb ik kennelijk geen zaak. Waarom beroept JMW zich dan op verjaring? Pas in januari komt de rechtbank met een beslissing.

Copyright: Trouw

top