Back to Home Page
Trouw
www.trouw.nl - 12 februari 2005
 
Nieuws & achtergronden

Hoger beroep joodse broers tegen fusieplan
Van onze verslaggever
Nederland, zaterdag 12 februari 2005

Het Joods Maatschappelijk Werk kan voorlopig niet de hand leggen op 7,6 miljoen euro van 'slapende' joodse organisaties. De zaak komt opnieuw voor de rechter.

Twee joodse oorlogswezen, Philip en Marcel Staal uit Israël, zetten hun verzet tegen een fusieplan van JMW met de joodse organisaties voort. Vorige maand verklaarde de rechtbank hun bezwaren ongegrond.

Ook twaalf orthodox-joodse jeugdverenigingen hebben appèl aangetekend. Voor het JMW betekent dit nieuw oponthoud in de poging het geld van de oude joodse organisaties in het bezit te krijgen. Het JMW wilde met de zeven joodse organisaties fuseren om het vermogen veilig te stellen. De verenigingen en stichtingen hebben geen leden meer, voor de wet zijn ze 'dood'.

De broers Staal tekenden verzet aan omdat zij een vordering van 1,6 miljoen euro hebben op één van de stichtingen die JMW wil liquideren. Volgens Philip en Marcel Staal heeft deze stichting die in de na-oorlogse jaren de voogdij over hen had, het vermogen van hun ouders niet goed beheerd. Niet alle geld zou aan de broers zijn uitgekeerd. Hun ouders werden door de nazi's vermoord.

Volgens JMW mist hun claim elke grond en is de zaak bovendien verjaard. Ook de Amsterdamse rechtbank oordeelde in januari dat er onvoldoende aanwijzingen zijn voor wanbeheer van het vermogen. De broers willen dat het gerechtshof de zaak opnieuw beoordeelt.

Volgens advocaat mr. H. Loonstein van de tweede partij in het geschil, twaalf voormalige joodse jeugdverenigingen, behoort het JMW bij liquidatie het vermogen van de verenigingen te vereffenen onder zijn cliënten. Het geld is volgens Loonstein bedoeld voor joodse jeugdigen. ,,Zo staat het in de statuten van de organisaties die JMW wil opheffen.''

Het JMW bevestigt dat het fusieplan stilligt zolang het hof nog niet over de zaak heeft beslist. Het JMW heeft inmiddels wel de geschillen opgelost met het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap en de Nederlands-Israëlitische Hoofdsynagoge Amsterdam. Beide organisaties behoorden aanvankelijk tot de groep van advocaat Loonstein. Ze hebben besloten niet in appèl te gaan. JMW wil de vermogens van tenminste zes fondsen onderbrengen in een nieuwe stichting.

Copyright: Trouw


top