Back to Home Page NIW
Vrijdag 11 november 2005 | 9 Chesjvan 5766
Podium 7 - Brieven
Aantoonbare onjuistheden

Door Hans Vuisje

Elma Verhey stelt in NIW 28/10 dat Bob Engelsman zijn betoog in zijn opinieartikel onderbouwt met "feiten die aantoonbaar onjuist zijn". Laten we die meetlat eens langs haar eigen verhaal houden.

1. 'De directeur van de Bergstichting gebruikte geld dat voor de kinderen bestemd was voor de bouw van een huis voor hemzelf'. Wat Verhey niet schrijft, is dat het bestuur onmiddelijk ingreep en de zaak recht zette.
2. 'Gelden van kinderen werden toegevoegd aan het vermogen van de Bergstichting'. Verhey doelt op de achterstallige Wezenrente (1951). Zoals JMW al heeft aangetoond was wezengeld - een soort kinderbijslag/wezenpensioen - niet bedoeld voor vermogensvorming van de kinderen, maar voor hun verzorging. Dit geld werd ingezet voor de ongesubsidieerde afdeling Vermogensbeheer van de Fusie, die de vermogens van de kinderen beheerde, en kwam op deze wijze ten goede aan de zorg voor de kinderen.
3. 'De accountant Mesritz werd van zijn taak ontheven, omdat dit zoveel geld zou kosten'. Ik verwijs weer naar de reactie van JMW. De accountant werd niet van zijn taak ontheven. Zijn controle was echter zo uitgebreid, en de kosten waren dermate hoog, dat het bestuur hem in 1951 verzocht de controle op een inhoudelijk andere wijze in te richten. Uit een brief van Mesritz (1953) blijkt dat zijn controle nog steeds grondig was.
4. 'De interne controleur verscheen niet op zijn werk'. Het betreft niet de interne controleur, maar de jurist met een dienstbetrekking van een halve dag. Geschillen tussen accountant Mesritz en mr. van Raalte werden uitgesproken. In 1956 stopte het dienstverband met van Raalte als gevolg van onvoldoende werk en werd afgesproken dat zijn diensten voortaan op declaratiebasis zouden worden ingehuurd.
5. De stelling van Engelsman is dat de Fusie in de loop der jaren veel geld heeft bijgepast. Verhey stelt dat de getallen die hij noemt feitelijk onjuist zijn. Over getallen kan gesteggeld worden, maar over de stelling niet. Uit de aantekeningen die Verhey zelf heeft gemaakt bij de bestudering van de jaarrekening, blijkt dat de getotaliseerde exploitatietekorten tussen 1947 en 1974 minimaal f. 1.610.000 bedroegen. In die tijd waren dat gigantische bedragen; ze werden met name toegevoegd uit de vermogens van de instellingen.

Copyright: Vuijsje, Hans - Joods Maatschappelijk Werk

Lezersreacties
Geef uw reactie

  • Gaan we opeens reageren op artielkelen in de krant Vuisje???????? Moet je niet doen man. Je moet afwachten op het onafhankelijke onderzoek wat plaats gaat vinden. Of zit je hem te knijpen omdat de zaak er niet zo mooi voor staat voor je???? Nou zit je een paar dingen aan te roeren die wel degelijk goed waren in die tijd volgens jou. Maar laat dat s.v.p aan deskundigen over Vuisje want dat ben jij beslist niet. Ik hoop dat je net zo blij bent met het onafhankelijke onderzoek als wij hier in Israel.

    Marianne van Geuns, 15 november 2005, Israel.

    top